ATROTRUCK zimska tekočina za vetrobransko steklo –60°C
Povečaj
ATROTRUCK zimska tekočina za vetrobransko steklo –60°C
Povečaj
ATROTRUCK zimska tekočina za vetrobransko steklo –60°C
Povečaj
ATROTRUCK zimska tekočina za vetrobransko steklo –60°C
Povečaj
ATROTRUCK zimska tekočina za vetrobransko steklo –60°C
Povečaj
ATROTRUCK zimska tekočina za vetrobransko steklo –60°C
Povečaj

ATROTRUCK zimska tekočina za vetrobransko steklo –60°C

Izdelek nima mnenj
€2,99

Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu. Več informacij lahko preberete v zavihku varnostna opozorila.

Varnostna opozorila

Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Opozorilna beseda: Nevarno

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

EUH208 Vsebuje citral. Lahko povzroči alergijski odziv. [Velja za tekočine za vetrobranska stekla do -60°C]

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

P261 Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.

P262 Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili.

P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P403 + P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.

P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

ATROSUN:

EUH208 Vsebuje reakcijska zmes: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on in 2-metil-2H-izotiazolin-3-on (3:1). Lahko povzroči alergijski odziv.

Prostornina: 1l
1l
3l
5l
20l
25l
50l
205l
1000l
  • Predviden čas dostave:Oct 08 - Oct 12

  • Brezplačna dostava: Na vsa naročila nad 50€

Opis produkta

ATROTRUCK – zimsko čistilo za vetrobranska stekla – 60 ° C  (koncentrat) je tekočina za čiščenje vetrobranskih stekel in njihova zaščita pred zmrzovanjem. Učinkovito čisti, odstranjuje smog, insekte in vnaprej zaledenitev vodnih šob.

Izdelek priporočamo za uporabo v tovornih vozilih in težki mehanizaciji, saj tekočina ne zmrzne do -60 °C.

AtroTruck  je možno dobiti tudi v večjih embalažah  20L, 50L, 205L in 1000L po predhodnem dogovoru.  IBC embalaža cisterna  1000L ni zajeta v ceni in se računa posebej!

Pošiljanje in vračila

Cena dostave je fiksna in znaša 4.00 € po celotni Sloveniji. Cena je brezplačna v kolikor kupite izdelkov za 50 € ali več.

Želimo, da ste z nakupom 100 % zadovoljni. Izdelke je možno vrniti ali zamenjati v roku 14 dni od prejema pošiljke. Izdelkov ni mogoče vrniti v kolikor niso v originalni embalaži ali so bili uporabljeni.

V kolikor bi želeli spremeniti naslov dostave ali zamenjati izdelek v vašem naročilu, nas kontaktirajte in pomagali vam bomo v najkrajšem možnem času.

Mnenja

ZAKAJ IZBRATI NAŠE PODJETJE

Naši strokovnjaki poskrbijo, da so razkužila narejena natančno in kvalitetno,
da vam naša razkužila nudijo najboljšo možno zaščito.

NARAVNI IZDELKI

Naravno, kakovostno
in učinkovito

VARNA UPORABA

Izdelki narejeni na naravni bazi, zato je njihova uporaba varna in učinkovita

OKOLJU PRIJAZNI

Podjetje Atropa skrbi za okolje, zato so vsi naši izdelki narejeni iz obnovljivih virov

HITRA DOSTAVA

Zavzemamo se, da naše izdelke prejmete v najkrajšem časovnem okvirju

Potrebujete pomoč? Odpiralni čas: od ponedeljka do petka 8.00 do 17.00 elektronski naslov: info@atropa.si Tel: +396 41 291 274